Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
万事 万亿 万向 万寿 万年 万恶 万物 万能 万花 万象
万亿
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 万亿
[wan4 yi4] (窾货) ميليارد;مليارد;بليارد;بيليون;په پريټانيه او المان كې يو مليون واره ميلونه;په فرانسه او امريكا كې زرميلونه;مليارډ