Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
万事 万亿 万向 万寿 万年 万恶 万物 万能 万花 万象
万向
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 万向
[wan4 xiang4] (窾) آفاقي;ټوله ييز;جهاني;دنياوال;عالم شمول;عمومي;كلى;کایناتي;کيهاني;هر چارى;هر ځاييز;هر كاره;کل;شامل;عام;نړيوال