Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
三倍 三分 三十 三明 三月 三棱 三次 三百 三色 三角 三轮
三月
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 三月
[san1 yue4] (る) مارش;مارچ;اسونی;ايستل;بريد;پرمخ تلل;پل اخستل;په عسكرى زورورتلل;تبارز;تظاهر;تګ;ټاك;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چلېدل;ځاو;خارجول;دروم;دعيسوى كال دريمه مياشت;سرحد;ګام More…