Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
三倍 三分 三十 三明 三月 三棱 三次 三百 三色 三角 三轮
三角形 三角洲
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[san1 jiao3 xing2] (à) تکون;درې څنډى;درې څنډی;درې ګوټه;درې ګوټيز;مثلث;ترينګړ
[san1 jiao3 xing2 de5] (à) انحنى;درې ګوټيز;مثلثي;درې پېڅکی;درې څنډی;کغاچ
3. 三角洲
[san1 jiao3 zhou1] (à瑆) دلتا;دنيل درود دلتا;ديو نانى الفباء څلورم تورى;هغه خړه چه دسيل په اثر درود په شاوخوا كې تشكيله شوې وى