Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
三倍 三分 三十 三明 三月 三棱 三次 三百 三色 三角 三轮
2. 三倍
[san1 bei4] () ګرای
3. 三分之一
[san1 fen1 zhi1 yi1] (だぇ) ثلث
4. 三十
[san1 shi2] () دېرش;ديرش ◊ [san1 shi2] () دېرش;ديرش
5. 三明治
[san1 ming2 zhi4] (獀) پوڅه يا نور خواړه ايښول كيږى;چه په منځ كى پخه شوى غوښه;دوى ټوټ ډوډۍ;سابه;سانډويچ;سينډويچ
6. 三月
[san1 yue4] (る) مارش;مارچ;اسونی;ايستل;بريد;پرمخ تلل;پل اخستل;په عسكرى زورورتلل;تبارز;تظاهر;تګ;ټاك;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چلېدل;ځاو;خارجول;دروم;دعيسوى كال دريمه مياشت;سرحد;ګام More…
7. 三棱镜
[san1 leng2 jing4] (竁描) مثلثي
8. 三次
[san1 ci4] (Ω) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
9. 三次
[san1 ci4] (Ω) ګرای
10. 三次的
[san1 ci4 de5] (Ω) ګرای
11. 三百
[san1 bai3] (κ) تېرسو
12. 三色堇
[san1 se4 jin3] (︹曰) اکانې;امکه;پوپو;ترور;ترورۍ;توړۍ;خاله;د کاکاماينه;دبنفشې بوټى;دمورخور
13. 三角形
[san1 jiao3 xing2] (à) تکون;درې څنډى;درې څنډی;درې ګوټه;درې ګوټيز;مثلث;ترينګړ
14. 三角形的
[san1 jiao3 xing2 de5] (à) انحنى;درې ګوټيز;مثلثي;درې پېڅکی;درې څنډی;کغاچ
15. 三角洲
[san1 jiao3 zhou1] (à瑆) دلتا;دنيل درود دلتا;ديو نانى الفباء څلورم تورى;هغه خړه چه دسيل په اثر درود په شاوخوا كې تشكيله شوې وى
16. 三轮车
[san1 lun2 che1] (近ó) رکشاسايکل