Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
上下 上个 上任 上午 上口 上台 上帝 上次 上油 上流 上级 上肥 上边 上进 上釉 上风
上帝
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 上帝
[shang4 di4] () اباتوونکی;آفريده ګار;پنځاوو;توليدوونکی;جوړوونكى;جوړوونکی;خلقوونکی;رغوونكى جوړښت;سازوونکی;صانع;کردګار;لمسوونکی;مفتن;پيداکوونکی;خالق;خلاق