Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
下倾
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 下倾
[xia4 qing1] (渡) اعراب;انحراف;تصريف;تمايل;ټاټوالی;ځوړ;څوړتوب;ځوړتيا;ځوړه;ځوړوالی;څوړوالی;ځوېړ;خوځاوی;خوځی;رکوع;زوال;سرځوړه;سقوط;شوه توب;صرف;عطف;مخ ځوړ;جواب