Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
下决心
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xia4 jue2 xin1] (∕み) امنا;انګڅه;بيلول;پتېيل;پتېينه;پرې کول;پرېکړه ليک;پرېکړون;تجزيه كول;تحليلول;تړۍ تړل;تکل;ځبل;حل كول;حل کول;حلول;غوڅه;فيصله کول;فيصله ليک;فيصله More…