Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
世世 世仇 世界 世纪 世行
世界 世界上 世界银
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 世界
[shi4 jie4] () پيني;ټوپن;انبار;انساني چارې او هدفونه;اهوړ;پنځ;پینۍ;توښه;ټولنه;جهان;چاردانګ;خلق;خلك;دژوند لار;دژوند يا عمل صحنه;دنيا;دهر;زدۍ;زښت More…
[shi4 jie4 shang4] () پيني;ټوپن;انبار;انساني چارې او هدفونه;اهوړ;پنځ;پینۍ;توښه;ټولنه;جهان;چاردانګ;خلق;خلك;دژوند لار;دژوند يا عمل صحنه;دنيا;دهر;زدۍ;زښت More…
3. 世界银行
[shi4 jie4 yin2 hang2] (蝗︽) نړيوال بانك