Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
业余 业界
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ye4 yu2 de5] (穨) شوقي;مينه وال;رضا کارانه;رضاکار
[ye4 yu2 zhe3] (穨緇) شوقي;مينه وال;رضا کارانه;رضاکار
3. 业界
[ye4 jie4] (穨) صناعت;صنعت;زحمت کشي;تقيد;مسلک;زيار کښي;صنايع;اخلاص