Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
严厉 严峻 严惩 严格 严肃 严重
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 严厉
[yan2 li4] (腨糉) په خطر ناكه توګه;په كلكه توګه
[yan2 jun4 de5] (腨甿) آبنا;ترۍ;ضيق;کمبر;کمسوری;نا;تنګى;نرى او تنګ ځا ى
3. 严惩
[yan2 cheng2] (腨胓) پتارۍ
4. 严格的
[yan2 ge2 de5] (腨) آبنا;ترۍ;ضيق;کمبر;کمسوری;نا;تنګى;نرى او تنګ ځا ى
5. 严肃地
[yan2 su4 de5] (腨德) په جدي توګه;په خطر ناك ډول;په رښتيا;جداً;جداْ
6. 严重
[yan2 zhong4] (腨) باوري;بږرګی;بې ريائي;جدي توب;جديت;خلوص;خنجاړ;راستګويي;رښتيا;رښتينواله;رښتينولي;روغ نيتي;سپين زړتوب;سپين زړه;وخامت;وقار
7. 严重
[yan2 zhong4] (腨) په خطر ناكه توګه;په كلكه توګه
8. 严重地
[yan2 zhong4 de5] (腨) په جدي توګه;په خطر ناك ډول;په رښتيا;جداً;جداْ