Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
个个 个人 个体 个别 个性 个自
个别室 个别指 个别辅 个别项
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge4 bie2 shi4] () (احاطه شوى ځاى);(لكه چوغولى او نور);اطاق;بوګۍ;جارګى;خانه;خونګۍ;خونه;داور ګاډى ډبه يا كوټه;ډبه;غالى;كوټه;کمره;کوټه;ډبۍ;افراز
[ge4 bie2 zhi3 dao3] (旧) استادى كول;استاذ;باولل;پالل;پالندوى;پوهول;تداخل;تدريسول;تربيه ورکول;ترڅارنې لاندې نيول;درس ورکول;روزل;روزونكى;سرپرست;سرښوونکی;ښوول;ښوونکی;ښوونی;كورنى ښوونكى;لاس More…
3. 个别指导
[ge4 bie2 zhi3 dao3] (旧) تطبيقات
4. 个别辅导
[ge4 bie3 fu3 dao3] (徊旧) سلا;مشوره
5. 个别项目
[ge4 bie2 xiang4 mu4] (兜ヘ) بيل;جلا;ځانګړى;ځانګړی;ځانلګړی;خاص;خصوصي;ذاتي;شخصي;مبسوط;مخصوص;بېل;خاصه;خصوصيت