Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丰厚 丰多 丰裕 丰足 丰餐
丰足的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[feng1 zu2 de5] (伦ì) (دشرم په اثر);(لكه دكمود);(لكه مرغۍ چه وډاريږى);(له شرمه);پر يمانه;په شدت سره په او بو مينځل يا پا كول;په يوه وارجارى كېدل يا بهېدل;په يوه وارغورځېدل;ترڅنډ More…