Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丸剂 丸子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 丸剂
[wan2 ji4] (警)   دانه;(لكه دغنم);تابلېت;ددارو ګولى;ګولى;کپسول;کېمنډلی;ګولۍ;مرد كى   پنډوسكى;ټابلټ;ګوله
2. 丸子
[wan2 zi4] () غونډسکه;قتى;بالون;بوړۍ;بېته;پتله;پټک;پنډه;پنډوس;پنډوسكى;پوڅی;پوقانه;پوکاڼه;پوکڼۍ;پونګړکه;ترنجوکۍ;ترنجۍ;توپ;ټپوسی;ټوپكى;ټيغ;جلک;جیتی;چرى;چکۍ;دبيسبال لوبه;دلګی;دنڅا مجلس;دنڅا More…