Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首
为数
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 为数
[wei2 shu4] (计) اندازه;اندواره;تعداد;جمع;جمله;حاصل جمع;څومره توب;څومره والی;خاشه;سېلمه;شمار;عدد;عده;کلي;کمیت;مبلغ;مقدار;څونه والی;څومره;لدړه;ميزان