Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首
为期
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 为期
[wei2 qi1] (戳) اړيمار;پايداره;پايېدونى;ټينګ;ثابت;ثابت قدم;دوام داره;دوامداره;راسخ;پاتېدونی;دايم;دوامدار;بادوام;دار;دايمي;پاتېدونى;تلپاتې
2. 为期
[wei4 qi1] (戳) طول;مهال;موده;وخت;دوامداري;استمرار;پاينه;دوام;بقا;مرور;مد;مده