Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首
为甚么
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wei4 shen2 me5] (或) په كومه توګه;توګه;چېته;چيشته;څرې;څله;څنګه;څه ته;څه له;دڅه دپاره;سبب;له څه كبله;وجه;ولې;ولي;چشته;څنګه به ښه وي که …