Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jiu3] () (زمانه);اشتياق;اوږد;تيګا وهل;جګ;داوږدې مودې لپاره;سااچول;سېلېدل;غوښتنى كيدل;لوى;ليري;ليوال كيدل;مفصلأ;دوامدار;متمادي;مستدام;پلڅې;طويل;کشال;مديد;دايم;دار;دامنه داره;موده;دايمي