Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乙太
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi3] () ( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير More…
[yi3 tai4 wang3 lu4] (び呼隔) (يو سپك او را خيستو نكى ما يع چه په جراحى كى دناروغ دبى حسه كولو دپاره استعماليږى);اثير;ايتر;دفضا لوړې سيمى;هغه فرضى دغاز عنصر چه دا سيمى ډكوى