Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乡导 乡村 乡绅
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 乡导
[xiang1 dao3] (秏旧) پيلوټ;طياره ران;الوتاند;برابرول;بيړۍ وزان;پايلوټ;جازوان;جاله وان;جهازوان;چلول;دالوتكې چلوونكى;دبيړۍ او الوتكې چلول;رهنمايي کول;طياره وان;قيادت More…
[xiang1 cun1 de5] (秏) اکر;امت;اولس;اوېجه;اويجه;آويجه;بوږه;ټاټوبى;جمهور;ځمکه;څنګه والی;حوضه;خاوره;دولت;زمکه;سرکار;سيمه;عسکري More…
3. 乡绅
[xiang1 shen1] (秏苍) (په انګلستان كې);بادار;ځمکوال;دښځو بدرګه كوونكى;دنايټ اردلى;سردار;يولقب چې ترنايټ ښكته اوتر جنټلمين لوړوي