Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹
乱闹 乱闹的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 乱闹
[luan4 nao4] (睹緓) بدمستي;بى سنجشه;ترله وتنه;توغمه;شڼا;عصبانى سلوك;غوغا;قار;بغاوت;بلوا ◊ [luan4 nao4] (睹緓) بدمستي;بى سنجشه;ترله وتنه;توغمه;شڼا;عصبانى سلوك;غوغا;قار;بغاوت;بلوا
[luan4 nao4 de5] (睹緓) باغي;بدمست;بغاوت کوونکی;څپې څپې;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړوونکی;سرغړوونی;سرکښ;سرکش;متمرد