Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
争取 争吵 争夺 争斗 争议 争论
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 争取
[zheng1 qu3] () اښکل;آښل;په خاپړوړو ګر ځېدل;په خاپوړو كېدل;په ډكه وهل;پورې وهل;تيت او پرك كېدل;تيت اوپرك كول;ټېله كول;ټېله كېدل;ډرسک;سره ګډول;سره ګډېدل;غليلاک;غوربېړ;غورپژ
[zheng1 chao3 zhe3] () جوټ;چرګوړى;چوزه;دورېتو لو وړ چرګوړى;دورېتولو لو ښى يا اّله
3. 争夺
[zheng1 duo2] (管) پلانده;تګ ودو;تلاش;تنازع;چېړ;رقابت;شخړه;غېږبازي;کړکېچ;مبارزه;مجادله;مخالفت;مشاجره;معارضه;مناقشه سيالى;ادعا ;سيالي;لانجه
4. 争斗
[zheng1 dou4] (矮) اخ وډب;جګاړ;جګړه;(تن په تن);جنګ;جنګېدل;رزم;زدوخورد;ژوبله;غېږه ايستل;ګيرودار;کارزار;مبارزه;مبارزه كول;مبارزه More…
5. 争议
[zheng1 yi4] (某) جګړه ناک;لنډګنډ;جنجالي
6. 争论点
[zheng1 lun4 dian3] (阶翴) پلانده;تګ ودو;تلاش;تنازع;چېړ;رقابت;شخړه;غېږبازي;کړکېچ;مبارزه;مجادله;مخالفت;مشاجره;معارضه;مناقشه سيالى;ادعا ;سيالي;لانجه