Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
事业 事事 事先 事实
2. 事事
[shi4 shi4] (ㄆㄆ) ټول;عموم;هر شى;واړه;همګي;هرڅه;درست
3. 事先具备条件
[shi4 xian1 ju4 bei4 tiao2 jian4] (ㄆㄣ称兵ン) شرط اېښودل;مخکينی;لازم شرط;مخشرط;وارمخكې شرط
4. 事实上的
[shi4 shi2 shang4 de5] (ㄆ龟) عملاً;بالفعل;حقيقي;رښتيانى;موجود;واقعي