Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
二元 二十 二月 二氧 二百
二氧化
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[er4 yang3 hua4 tan4] (て阂) کاربن ډای او کسايډ;کاربون ډای اوکسايډ;کاربن ډی او کسايډ;کربوليک;ډای اکسيډ