Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交响 交响乐 交响曲
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 交响
[jiao1 xiang3] (ユ臫) پرمو سيقۍمين;موسيقى خوښوونكى نغمه خوښوونكى
[jiao1 xiang3 yue4] (ユ臫贾) تال;ډله ييز ساز;سمفوني;سيمفوني;هغه سازچې ډېر سازيان په كې ګډون كوي;سنفونيه
3. 交响曲
[jiao1 xiang3 qu3] (ユ臫Ρ) تال;ډله ييز ساز;سمفوني;سيمفوني;هغه سازچې ډېر سازيان په كې ګډون كوي;سنفونيه