Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交替
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 交替
[jiao1 ti2] (ユ蠢) بدلول;بيرته په ځاى كول;په ځاى ايښودل;تبديلول;تعويضول;سنبالول;عوض كول;عوض کول;عوضول;نيمګړتياپوره كول;تغيرول;عوض;دا کتاب اوس تازه چاپ شوئ دئ