Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
亦即
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yi4] (ョ) هم;نيز;پنجهزاري;په زياته;يکسان
2. 亦即
[yi4 ji2] (ョ) په نامه;يعنى;يعني;هم;په نوم;دبېلګې په توګه;دنوم په ذكرولو;لكه
3. 亦即
[yi4 ji2] (ョ) مطلب دا;يعنې;يعني