Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
享乐 享受 享有 享用
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiang3] (ㄉ) پازه کول;چړچې کول;حظ اخيستل;خوښى كول;خوند ترې اخستل;خوند کول;خونداخيستل;ګټه کول;مزې كول;برخمنېدل;برخوركېدل;لرل
2. 享乐
[xiang3 le4] (ㄉ贾) ( مفاهمه );اداكول;اننده;بحث كول;پهېلول;تفنن;تقديمول;چلند كول;حظ;خبرې اترې;خوښي;دارو درمل كول;دارو درمل کول;سلوك كول;ښندل;عرضه کول;علاج کول;علاجول;كول;کيف;لذت;معالجه More…
3. 享受
[xiang3 shou4] (ㄉ) اننده;برخورداري;تفنن;چړچې;حظ;خوند;سات تېرى;ساتېری;ګټه اخيستنه;کيف;لذت;مزه;مزې;مزې چړچې;لذات;نزهت;انند;چېړچاړې;ذوق;حلاوت;تلذذ;لطف
4. 享受
[xiang3 shou4] (ㄉ) پازه کول;چړچې کول;حظ اخيستل;خوښى كول;خوند ترې اخستل;خوند کول;خونداخيستل;ګټه کول;مزې كول;برخمنېدل;برخوركېدل;لرل
5. 享有
[xiang3 you3] (ㄉΤ) پازه کول;چړچې کول;حظ اخيستل;خوښى كول;خوند ترې اخستل;خوند کول;خونداخيستل;ګټه کول;مزې كول;برخمنېدل;برخوركېدل;لرل
6. 享用
[xiang3 yong4] (ㄉノ) (دا مېدو;برخورداري;پلانواونورو);حسن خط;خونداخيستنه;سرته رسېدنه;ګټه اخيستنه;وصال