Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
付款 付清
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 付款
[fu4 kuan3] (蹿)   مزدوركول;اجرت;اجوره;ادا كول;اداکول;اوجره;اودوم;باړی;تاديه كول;تاوان وركول;تلول;تمبوخه;تنخا;تويول;تويېدل;جبران كول;حق الزحمه;حق وركول;دارو درمل;دارودرمان;درمان;علاج;لاس More…
2. 付清
[fu4 qing1] (睲) , pay off