Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
以下 以前 以及 以后 以往 以杓 以蹄 以零
以杓舀
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi3 shao2 yao3 qu3] (ˊ) کچکاسه;بوکه;(ستل);بالټۍ;بو كه;ټمبار;ډولچه;ستل;سطل;سلواغه;سولاغه;بارکش;ګډهل;دلو;سر کول;سبد