Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仿佛 仿作 仿制 仿拟 仿样 仿真 仿造
仿佛
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 仿佛
[fang3 fu2] (︱) با;تر هغه;ترڅو;ترهغو;جوړ;څوچې;حيث;سوتره ګي;ګواکي;ګواکې;ګويا;وسکه;ګوا چه;ويلای;ول;سکه