Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仿佛 仿作 仿制 仿拟 仿样 仿真 仿造
仿制 仿制品
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 仿制
[fang3 zhi4] (ラ籹) کوپي;بشاړې کول;پېښې کول;پېښې کونه;تقليد;تقليدول;توليدول;د خولې پېښې کول;سواد;سوق الجيش;كاپى;کاپي;کاپي کول;مثنى;مثنی;نسخه;نقل;نمونه;نقل ګير;جلد;مثل
[fang3 zhi4 pin3] (ラ珇) اختراع;جوړونه;را ايستنه;ساخت;سازونګ;سازونه;سازېدنه;سازېده;ودانونه;شاتورۍ;مخيلات