Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
仿佛 仿作 仿制 仿拟 仿样 仿真 仿造
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 仿佛
[fang3 fu2] (︱) با;تر هغه;ترڅو;ترهغو;جوړ;څوچې;حيث;سوتره ګي;ګواکي;ګواکې;ګويا;وسکه;ګوا چه;ويلای;ول;سکه
2. 仿作
[fang3 zuo4] () تکثير;زونګه
3. 仿制
[fang3 zhi4] (ラ籹) کوپي;بشاړې کول;پېښې کول;پېښې کونه;تقليد;تقليدول;توليدول;د خولې پېښې کول;سواد;سوق الجيش;كاپى;کاپي;کاپي کول;مثنى;مثنی;نسخه;نقل;نمونه;نقل ګير;جلد;مثل
4. 仿制品
[fang3 zhi4 pin3] (ラ珇) اختراع;جوړونه;را ايستنه;ساخت;سازونګ;سازونه;سازېدنه;سازېده;ودانونه;شاتورۍ;مخيلات
5. 仿拟
[fang3 ni3] (览) اړۍ;پيښې;تظاهر;تمارض;ورته والى
6. 仿样
[fang3 yang4] (妓) اړکی;چجه
7. 仿真
[fang3 zhen1] (ラ痷) (سره);بشاړې کول;پېښې کول;تقليدول;د خولې پېښې کول;دبرابرېدو يا وړاندى كېدو هڅه كول;سيالى كول;کاپي کول;دبرابرېدويا وړاندې كېدوهڅه;سيالي كول;هڅه كول
8. 仿真
[fang3 zhen1] (ラ痷) اړۍ;پېرځی;پېښې;پېښې کونه;تقليد;چړاوی;سوانګ;سيالى;کاپي
9. 仿造
[fang3 zao4] (硑) استرداد;اعاده;بيا پيداكيدنه;بياز يږونه;پېښې کونه;تکثر;تناسل;توليد;زننه;سواد;کاپي;مينوټ;نقل;ډېرېده