Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
优先 优柔 优生 优美 优良
优先 优先权
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 优先
[you1 xian1] (纔) اوليت;تقدم;دمخه توب;ړومبى توب;ړومبيتوب;لومړيتوب;لومړيوالی;مخکېوالی;وړاندې والى;سبقت;قدامت;مشري;ارجحيت
[you1 xian1 quan2] (纔舦) اشنايي;الفت;حب;حلاوت;خوښه;ذوق;رغبت;عاطفه;عطف;علاقه;عواطف;ګرانتوب;مټ;ميل