Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
优先 优柔 优生 优美 优良
优柔寡
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[you1 rou2 gua3 duan4] (纔琗硅耞) اړنګ بړنګ;اهتزاز;برجګي;برېښناچي;بړنګ;بې تصميمي;پښه نيولی;پېنګه;تذبذب;ترور توب;جګرخوني;څپاند;ځمبا;دوه زړه;دوه زړه توب;دوه زړي;ډبۍ;ډينګله;ذمه وهل;رپ More…