Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
优先 优柔 优生 优美 优良
优良的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[you1 liang2 de5] (纔▆) امتياز لرونکی;انتخابول;اڼول;تورول;ټاکل;چټ;چوڼول;خوښول;غوره کول;ګوته اېښول;لاس اېښودل;مېرل;چنده;ناپړ;چوڼل;پسندول;چڼل;غوره;چوڼ شوى;غوره كول