Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道
会客 会客室
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 会客
[hui4 ke4] (穦) اخيستل;استقبالول;پذيرايىكول;پوهيدل;پيداكول;تلقى كول;دننو تواجازه وركول;رسول;رسيدل;روغبړكول;مخې ته وتل;منظورول;منل;موندل;نيول;هرکلى More…
[hui4 ke4 shi4] (穦) ملاقات;ملاقاتي