Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
传出 传动 传声 传导 传布 传扬 传授 传播 传教 传染 传粉 传统 传见 传讯 传说 传输 传达 传递 传道
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhuan4] (肚) بيوګرافي;(ديوه سړى دژوند ليكل شوى تاريخچه);بيوګرافى;تذکره;حيات;روزګار;زندګي;زيست;ژواک;ژوند;ژوند ليك;ژوند ليک;ژوند و ژواک;ژوندون;سوانح;عمر;سيرت;شرح
2. 传出
[chuan2 chu1] (肚) بهر وړونكي;دباندې چلوونكى
3. 传动装置
[chuan2 dong4 zhuang1 zhi4] (肚笆杆竚) په ګير كې اچونه
4. 传声清晰度
[chuan2 sheng1 qing1 xi1 du4] (肚羘睲捶) ( شمېرلى );بند;بند په بند نښلونه;تلفظ;شخڼه;مفصل;ايراد
5. 传导
[chuan2 dao3] (肚旧) ( انتقالول );( دراديو يى څپوپه واسطه );ابلاغول;استول;اعلامول;په ارت پرېښودل;پوټۍ;تېرول;ټاپول;چاپول;خپرول;صادرول;طبع کول;ليږل;تسليمول;نشرول;تفويض ◊ [chuan2 More…
6. 传布
[chuan2 bu4] (肚ガ) چڼل;چڼول;چوڼل;چوڼول;صافول;فلتر كول;لونېدل;نينول;نينيدل;ننېدل;رخنه كول;نفوذ كول;ورننوتل
7. 传扬
[chuan2 yang2] (肚喘) (لكه دميز دسر);(لكه ډوډۍ);(لكه كوچ);اخيړ;استوار;اشاعت;انتشار;اوارول;اوارېدل;آوارېدل;اوبجنول;اودي;اوږدول;اوږدېدل;اورښتۍ;بروټی;بوغبند;بېرته کېدل;بيچاڼه;پاشل;پالنګ More…
8. 传授花粉
[chuan2 shou4 hua1 fen3] (肚甭)   ;( دګل ګرده );دګل دمنځ ژيړ بخونه ماده;ګردوني
9. 传播
[chuan2 bo1] (肚冀) اشاعت;انتشار;ترويج;تعميم;تکثير;خپرونه;زننه;زياتونه;نشر;تناسل;وسعت
10. 传播的
[zhuan4 bo1 de5] (肚冀) بلها;بولک;پرېمانه;پېخر;زيات;سوا;لاهو
11. 传教士
[chuan2 jiao4 shi4] (肚毙) تبليغي;دمذهبي مبلغاتو ډله;مبلغ;مذهبي;مذهبي مبلغات;دينې مُبليغ;مذهبي مُبليغ
12. 传教的
[chuan2 jiao4 de5] (肚毙) تبليغي;دمذهبي مبلغاتو ډله;مبلغ;مذهبي;مذهبي مبلغات;دينې مُبليغ;مذهبي مُبليغ
13. 传染的
[chuan2 ran3 de5] (肚琕) پاږوونکی;ساري;عفوني;وړجن;اخيستونکی;پوري کېدونکی
14. 传粉
[chuan2 fen3] (肚) (په نباتاتو كښې);القاح;بلاربونه;تلقيح;ګرده افشاني
15. 传统
[chuan2 tong3] (肚参) پرګنه;تبار;ټبر;چوچ;حديث;خټه;دستور;دستوره;دود;دود و دستور;دوددستور;رسم;رسم و رواج;رسم ورواج;رسوم;رواجي More…
16. 传见
[chuan2 jian4] (肚ǎ) حاضرول
17. 传讯
[chuan2 xun4] (肚癟) (لكه محكمې ته);احضارول;اقتباس كول;اقتباسول;جلب کول;جلبول;حاضرول;درناوی کول;را غوښتل;رابلل;راغوښتل;نومړل;ذكرول;ويل;يادول
18. 传说的
[chuan2 shuo1 de5] (肚弧) هغه څه چې په تاريخ اوكيسو كښي نمانځل كيږي
19. 传输
[chuan2 shu1] (肚块) ( انتقال );تيريدنه;خپرونګ;خورونه;خورېدنه;راديو يى خپرونه;رسوونى;رسيدنه;مخابره;لیږد رالیږد;تفويض;خپرونه ◊ [chuan2 shu1] (肚块) ( لكه بار );( له خوښي يا غم څخه More…
20. 传达
[chuan2 da2] (肚笷) چوکېدار;حارس;حافظ;څوکيدار;څوکيوال;دربان;دروازه وان;زمېر;زمېرى;ژغروی;ساتندوى;ساتونکی;سرايدار;ورساتونكې;رېبځى;مصلي;شاهخېل