Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
伪君 伪善 伪誓 伪证 伪造
伪证 伪证人
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 伪证
[wei3 zheng4] (滂靡) ناحقه لوړه كول;دژمنې سرغړونه كول
[wei3 zheng4 ren2] (鞍靡) د درواغوشاهدي وركول