Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
估价 估税 估计
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 估价
[gu1 jia4] (︳刹) اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;ارزښت ټاكنه;اندواره;براورد;برآورد;بيلان;بيلانس;بيه ايښودنه;تخمين;جاج;سټاله;سنجش;سنجونه;قميت اټكلونه
[gu4 shui4 yuan2] (︳祙) پوهنيال;حاذق;دقاضي حقوق مشاور;دماليې مامور
3. 估计过高
[gu1 ji4 guo4 gao1] (︳璸筁蔼) له پرتې وتل;لوړاټكلول;لوړاټكليدل;لوړه اټكلونه;تراندازې زيات اټكلول;زيات اټكلول