Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zuo3] (︴) اوږه ورکول;برخه اخيستل;حصه اخستل;شاټينګول;ګواخل;کومک کول;لاس نيول;لاس نيوی کول;لاس وركول;لاس ورکول;مرسته كول;مرسته وركول;مساعدول
2.
[zuo3] (︴) پشتګيره ، پشت ګيره;لاس وزری;لاس ګری;پشتګير، پشت ګير;بچک;بېټ;جګ برېښ;دستګیري;ډپتي;سرپړکمشر;شاټينګي;شاټينګی;ګړبوزی;ګواخ;ګواخنه;كومكي;کومک;کومکي;لاس نيونه;لاس نيوى;لاس ورکړه;لاس More…