Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
佩带 佩服
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 佩带
[pei4 dai4] (痋盿) ( د وياړ );( لكه داينكو);( لكه دخوښۍ;( لكه دكالى;(لكه د كالى);استعمال;اطلاق;اغوستل;اغوستنه;اغوشستنه;البسه;اېښودل;ايښول;برم;بلودل;بندر;بندرګا;پاى ته رسيدل;پاييدل;پاييدنه;پټن;په More…
2. 佩服
[pei4 fu2] (ㄘ狝) تماشه;خړوبول;ننداره ◊ [pei4 fu2] (痋狝) تماشه;خړوبول;ننداره