Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhu1] (ㄜ) لوېشتکی;اډوری;پاپتی;ټمټېری;ټمټی;ټوټکی;ټېپرکی;ټيټكى سړى;ټيټکی;جوړاب;چترکی;خنډکی;خنډی;سونګی;ګينتی;کمندری;لنډی;لوېشتينک;لويشتكىسړى;لويشتينک;لېشتکی;مونډی;هر هغه ژوى يا نيبات چه تر طبيعى More…