Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需
供娱乐
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gong1 yu2 le4 yong4 de5] (ㄑ甌贾ノ) انک;بمبوړی;پنډته;پېچموزې;پېښاو;پېشمنډۍ;تفرېح;تفريح;تفنن;تماشه;ټټوبه;ټټوغی;ټوقه;ټوکه;ټوکې کول;خېله خندي;سات تېري;ساتېري;ساتېری;ساتيرى;ساعت More…