Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
供以 供养 供娱 供应 供桌 供给 供职 供血 供认 供需
供认
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 供认
[gong4 ren4] (ㄑ粄) اقرار كول;اقرارکول;اقرارېدل;خپله ګناه منل يا په ګناه اقرار كول;قايلېدل;منل;اقرارول;اعتراف كول;اِقرار كول;داده كېدل