Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侦听 侦察 侦探
侦察 侦察兵 侦察出 侦察卫 侦察员 侦察机
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 侦察
[zhen1 cha2] (盎诡) څارندویي;استکشافي;استکشاف;اکتشاف
[zhen1 cha2 bing1] (盎诡) اردلى;اهلي;باړي;بالکه چي;بالکی;پالندوى;پسې كتل;پسې ګرځېدل;پېش خدمت;پېشدار;جاسوس;جاسوسى;جاسوسى كول;جوتي;چاکر;چپراسي;چوپړی;چوکر;چوکړ;څارل;څارل More…
3. 侦察出
[zhen1 cha2 chu1] (盎诡) بويول;بويوونکی;پزه;پوزه;پيزه;توسن;څوڅل;څوسل;څوسمار;څوسوهل;څوسېدل;څوسېدونکی;خوشبويي;سولېدل;سونګه;شامه;پېزه;نغى
4. 侦察卫星
[zhen1 cha2 wei4 xing1] (盎诡矫琍) استخباراتي سپوږمكۍ;جاسوسي سپوږمكۍ
5. 侦察员
[zhen1 cha2 yuan2] (盎诡) اردلى;اهلي;باړي;بالکه چي;بالکی;پالندوى;پسې كتل;پسې ګرځېدل;پېش خدمت;پېشدار;جاسوس;جاسوسى;جاسوسى كول;جوتي;چاکر;چپراسي;چوپړی;چوکر;چوکړ;څارل;څارل More…
6. 侦察机
[zhen1 cha2 ji1] (盎诡诀) څار