Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侧翼 侧躺 侧锋 侧面
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ce4] (凹) لودن;لورى;لور;پهلو;رد;څورکه;روخ;(سطح);(لكه ښۍ يا كيڼه);He is on my More…
2. 侧翼
[ce4 yi4] (凹羖) اړخ;تشى;جناح;خوا;ډډه;ډډې;ډډيې;ډه ډه;ورون;پله;پلو;جناحي;جنب;بازو;د … په څنډه
3. 侧躺
[ce4 tang3] (凹仅) اوږده غځېدل;اوږدېدل;پخسون;پرېوتل;څملاستل;خبره بېرته اخيستل;درواغ بلل;دروغ بلل;دروغ ګڼل;دمه جوړول;دمه کول;دمه کېدل;ډډه اچول;سا اخستل;سر More…
4. 侧锋
[ce4 feng1] (凹網) تر ژبې لاندې نيوكه;غيرِمُستقيم انتقاد
5. 侧面像
[ce4 mian4 xiang4] (凹钩) پروفيل;اوڅار;ايسند;بارز;بېوره;جلي;جوت;د پېژندنې څېره;دنيم مخ تصوير;ديواړخ نخشه ايستل;رډ بډ;رغ;رک;ګاڼه;لايځ;مقطع;نيمه خوا;نيم رويه;لنډه پېژندنه;لنډيز
6. 侧面图
[ce4 mian4 tu2] (凹瓜) پروفيل