Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侵占 侵夺 侵扰 侵犯 侵略 侵越 侵透
侵占物
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[qin1 zhan4 wu4] (獻) تجاوز;تعدي;تېری;تيرى;زياتی;لاندى كول;نا وړه استفاده;يرغلګري;دست اندازي;تخطي;دخول;سؤ قصد;تېرېده;بلوسه;تېرى;زياتى;يرغل