Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
侵占 侵夺 侵扰 侵犯 侵略 侵越 侵透
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qin1] (獻) اټکلي;اټکليز;تخميني;تقريبي;چوټانداز;آئنده;راتلونکی;لنډېده
[qin1 zhan4 wu4] (獻) تجاوز;تعدي;تېری;تيرى;زياتی;لاندى كول;نا وړه استفاده;يرغلګري;دست اندازي;تخطي;دخول;سؤ قصد;تېرېده;بلوسه;تېرى;زياتى;يرغل
3. 侵夺
[qin1 duo2] (獻管) بريدماتول;بزه;ترپولې ورتېرېدل;تېرى كول;زور زياتى كول;غاړبندی;غاړه بندي;ګناه ګاري;ګناه كول;لاس اچول;دچا مځكې يا ملكيت ته ننوتل;دچاپرحريم تېرى كول
4. 侵扰
[qin1 rao3] (獻署) ( په زور );تجاوز;غرض;ننه وتنه;ننوته;تهاجم
5. 侵犯专利权
[qin1 fan4 zhuan1 li4 quan2] (獻デ盡舦) ( بحرى );باجړ;پشه خانه;تاخت و تاراج;تاراج;تاړاک;تالاتوب;تالان;ترغا;تقليد;ټاکو;چاپانه;چپاول;چور;چورتالان;څخړه;څوټ;داړه;دريابى غدۍ;ډكه;ډونګ;ساخته More…
6. 侵犯专利权者
[qin1 fan4 zhuan1 li4 quan2 zhe3] (獻デ盡舦) ادبى غلا;چور;داړه كول;دبل چااختراع او ابتكار په خپل نامه تيرول;ډاكه اچول;ساخته کار;سمندري  داړه مار;غل;سمندري غل
7. 侵略国
[qin1 l黣4 guo2] (獻菠瓣) تخطي کوونکی;بېرلووال;تېريوال;بلوسوونکی;تجاوزکوونکی;تېرو;تېری کوونکی;متعرض;متهاجم;غاصب;جابر;بلوسونكى;پارونکی;تېريګر;متجاوز;يرغلګر
8. 侵略地
[qin1 l黣4 de5] (獻菠) متعرضانه;متجاوزانه
9. 侵越
[qin1 yue4] (獻禫) تيرى كول;جرم كول;زياتى كول;زیاتی کول;قانون ماتول;ګناه كول;له اندازې وتل;له بريده اوښتل;اوبال
10. 侵透
[qin1 tou4] (獻硓) حلول;منډنه;نفوذ;ننه ايستنه;ننوتنه;درز;سرايت