Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
假人 假仁 假使 假借 假冒 假嗓 假定 假寐 假想 假日 假装 假设 假面
假仁假
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jia3 ren2 jia3 yi4 de5 ren2] (安く安竡) خپکی;ابلوک;الم غلم;پړنګ;پل غلت;چابکۍ;خرټه;دورنګه;دورويه;دوه ژبى;دوه لوزه;دوه مخې;دوه مخی;ريا كاره;رياکار;رياکاره;عاليجناب;ګږ;ګړندۍ;منافق;ښوى